Kontakt

Allmänna frågor kan du maila in till info@bus1.nu

Du kan även nå våra medlemmar i ”Crew” om du har mer specifika frågor.

PR-ansvarig:
Kenneth Nilsson, 070-350 13 16
kenneth@bus1.nu

Banansvarig/Funktionärsansvarig:
Stefan Nyblad, 076-410 23 81
stefan@bus1.nu

Sponsoransvarig samt ansvarig för klubbar och knallar:
Mattias Norberg, 073-835 78 67
mattias@bus1.nu

Administration/Övriga frågor:
Jenny Lindström, 070-393 55 35
jenny@bus1.nu

Webadministratör samt ackrediteringskontakt:
Erika Näsberg,
Mail för webfrågor: admin@bus1.nu
Mail för ackrediteringsfrågor: media@bus1.nu