Flagginformation

Vid körning på Bus1, så är det förarens ansvar att veta vad de olika flaggorna betyder som våra funktionärer kan visa vid sina respektive posteringar. Är du osäker så kan du friska upp dina kunskaper här.


Grön flagga: Flaggan visas rörlig och upplyser om att banan är klar. Den visas av posteringen omedelbart efter den postering, där en incident inträffat, som förorsakat gul flagga.


Gul flagga: Signal till förare att fara föreligger. Sakta ner, omkörning förbjuden. Var beredd att ändra spårval eller stanna. Hindret är på eller i omedelbar närhet av banan.


Röd flagga: Visas av alla flaggposteringar runt banan. Flaggan betyder att all körning upphör och att förarna under största uppmärksamhet, samtidigt som
man är beredd att omedelbart stanna, fortsätter till bandepån. Omkörningsförbud råder. Röd flagga kan också användas av banchefen för att stänga banan.


Svart flagga med orange cirkulärt fält/Teknisk flagga: Används för att informera förare att dennes bil har ett mekaniskt problem som är en fara för såväl föraren som medtrafikanterna, samt att denne måste stanna på sin bandepåplats före nästa varv. När problemet åtgärdats och besiktningschef eller motsvarande gett klartecken får föraren fortsätta köra. Denna flagga visas samtidigt som banchefen pekar mot den förare som flaggan avser – var uppmärksam!


Checkers-flagga: Målflagg, används för att flagga av ett heat. Förare avslutar pågående varv i lugnt tempo och tar sig därefter in i depån.


Nationsflagga: Används som startflagg. Banchefen håller denna framför bilarna i lineupen, och släpper sedan iväg en bil i taget genom att höja flaggan framför respektive bil.